Kogeneracja

Mostostal Zachód realizuje projekty w układzie kogeneracyjnym w zakresie budowy jak i modernizacji istniejących już ciepłowni, począwszy od wstępnych koncepcji, projektu technicznego, wyceny inwestycji aż po odbiór i uruchomienie.

Układy kogeneracyjne zbudowane są na bazie silnika tłokowego ze sprzężonym z nim na wspólnym wale generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Za pomocą wymienników następuje odzysk ciepła z mieszanki, płynu chłodniczego, oleju smarowniczego oraz spalin. Silniki kogeneracyjne przystosowane są do spalania różnych rodzajów paliw gazowych, a ze względu na zwartą budowę odznaczają się szerokim spektrum zastosowań.